Villkor

Personuppgifter som Du lämnar i denna ansökan eller som registreras i övrigt inom ramen för ansökningsförfarandet, behandlas av den personuppgiftsansvarige, ”Stiftelsen Solhemmet för Handel och Industri, Donator Sigge Williamson”, för att administrera ansökningsförfarandet.

Personuppgifterna kan komma att kompletteras genom inhämtning från privata och offentliga register.

Personuppgifterna kommer för angivna ändamål att lämnas ut till Christina Peterson, Lidagatan 12, 507 32  Brämhult, som för Stiftelsens räkning administrerar ansökningsförfarandet. Uppgifterna kan även komma att lämnas ut till myndighet enligt Dataskyddsförordningen.

Om Du önskar mer information om vilka personuppgifter om Dig som Stiftelsen eller dess biträde behandlar kan Du skicka en skriftlig, egenhändigt undertecknad begäran till

Stiftelsen Solhemmet för Handel och Industri
Donator Sigge Williamson
c/o Björn och Christina Peterson
Lidagatan 12, 507 32  Brämhult 

Till samma adress skriver Du också om Du vill begära rättelse av felaktig eller ofullständig personuppgift.

Intygande
Jag samtycker till att mina personuppgifter behandlas på sätt redogjorts för ovan.

Genom att skicka in denna ansökan intygar jag att de uppgifter som lämnats i denna ansökan är korrekta. Om någon uppgift inte är korrekt åtar jag mig att, om Stiftelsen så begär, återbetala vad som eventuellt erhålls.

 

<< Tillbaka till formulär