Vem kan söka stipendiet

Utdrag ur testamentet
”Manliga personer, vilka i chefs- eller tjänstemannaställning äro eller varit verksamma inom handel och industri inom västergötland med företrädesrätt för dem, som varit verksamma i Borås och i Sjuhäradsbygden.”

Styrelsen har under senare år gjort ansökan om permutation (d.v.s. ändring av donationsbestämmelserna) till förmån för att även kvinnor skall kunna tilldelas stipendiet. Kammarkollegiet har dock avslagit ansökan.

Styrelsen kan bevilja upp till 20 000:- per person. Vid stort antal sökande prioriterar styrelsen sökande med särskilda behov, hög ålder eller sjukdom. Stipendier beviljas ej med tätare intervall än 10 år mellan varje ansökan, och vid högst 2 tillfällen.