Glöm inte sista ansökningsdag

Ansökningsdatum annonseras årligen i lokalpressen under oktober månad.
Stipendierna för 2024 är redan beslutade och utdelade.
Senaste ansökningsdagen för 2025 års stipendier är 1 november 2024.