Glöm inte sista ansökningsdag

Ansökningsdatum annonseras årligen i lokalpressen under oktober månad.
Stipendierna för 2022 är redan beslutade och utdelade.
Senaste ansökningsdagen för 2023 års stipendier är 4 november 2022.