Glöm inte sista ansökningsdag

Ansökningsdatum annonseras årligen i lokalpressen under oktober månad.
Stipendierna för 2020 är redan beslutade och utdelade.
Senaste ansökningsdagen för 2021 års stipendier är 6 november 2020.