Glöm inte sista ansökningsdag

Ansökningsdatum annonseras årligen i lokalpressen under oktober månad.
Stipendierna för 2019 är redan beslutade och utdelade.
Senaste ansökningsdagen för 2020 års stipendier är 8 november 2019.